С напредване на науката хората започнали да използват радиовълни, вълни от инфрачервения и ултравиолетовия спектър.Така в процеса на еволюция радиестезията разработва и усъвършенства методи за детекция на вълни излъчвани от човешките същества, неживите предмети и др.Тези вълни се използват в различни случаи както следва :
      -диагностика на заболявания
       -определяне и уточняване на медицински диагнози поставени от консервативната медицина
       -определяне на най-подходящото лекарство от няколко възможни за даден човек

Освен за гореспоменатите диагностични и фармакологични нужди радиестезията би могла да бъде в помощ на човека в много области:


     -вземане на трудни житейски решения, дали да си купя този или онзи апартамент, коя от тези коли да си купя, за кой е по -подходящо да се омъжа?    -търсене и намиране на изчезнали хора.Ако ваш близък и вие и полицията сте го търсили по всички познати методи, но без резултат, то радиестезията би била в голяма ваша помощ и изчезналия човек би могъл да се намери.
     -търсене и намиране на изгубени вещи, предмети, ценности, моторни превозни средства.Ако от вашия дом е изчезнала скъпа семейна реликва, която вие дълго време търсите и все още не откривате чрез методите на радиестезията може да бъде намерена.
     -определяне на геопатогенни зони във вашия дом.Геопатогенните зони са една невидима заплаха на, която сте изложени постоянно.Определяйки тяхното местоположение вие може да вземете необходимите мерки за неутрализирането им или да ограничите времето ма престой в областта на зоната.
     -търсене на подпочвени води и определяне тяхното количество и качество
     -търсене на залежи от полезни изкопаеми
     -определяне качеството на храни, билки, лекарства, козметични продукти
     -разрешаване на заплетени криминални случаи
     -търсене и намиране на исторически артефакти