Диагностика на заболявания, определяне и уточняване на медицински диагнози, поставени от консервативната медицина,  определяне на най-подходящото лекарство от няколко възможни за даден човек ---физикална радиестезия работи се на линеала на Луй Тюрен
В нашата съвременност консервативната медицина често предлага диагностика и лекарства, които не са най-удовлетворителния избор за даден пациент. Понякога недобрият подбор на лекарства може да доведе до неприятни странични последици или дори до злощастен край. Затова е от жизнена важност да се четат материали на тема радиестезия и да се намира нейното приложение в случаи на заболявания.
Доказано е, че всичко зримо и незримо в природата приема и излъчва вълни. Всичко, което има материално проявление, може да бъде разглеждано като съвкупност от трептения на елементарни частици или като сбор от вълни. Чрез физикалната радиестезия се работи с параметрите на вълните и техните физични свойства. Петте сетива на човека (зрение, слух, обоняние, вкус, осезание) са от жизнена важност за неговото адаптиране в социалната среда, но освен тези сетива човек притежава и други рецептори, с които може да улавя вълните. Важна роля тук изпълнява подсъзнанието, което намира проявление чрез интуицията.
Радиестезията предоставя уникална възможност за диагностика на заболявания и определяне на най-подходящото лекарство за справяне с болестта.  Чрез нея бързо може да се разбере първопричината за възникване на болестта. Радиестезията по вълнов път показва кои са болните органи, какво е състоянието на урината и кръвта на човека. Този метод помага да се разбере кой начин на лечение е успешен и кой не, от какви билки се нуждае организмът, както и каква храна ще му окаже позитивно влияние.
При радиестезията се работи с махало. То представлява тежест, която умело е балансирана върху верига или конец. Махалото може да бъде дървено, кристално, пластмасово или метално. Не е от значение материалът, от който е изработено. Важен е принципът, по който махалото работи. Необходимо е махалото да бъде насочено над болния човек и да се зададат въпроси, чрез които да се постигне максимална осведоменост. С негова помощ се осъществява общуване между съзнанието и подсъзнанието. Необходимо е човек да е максимално концентриран и да използва интуицията си, за да постигне максимални резултати. При работата с махалото човек се нуждае да експлоатира дясното полукълбо от мозъка си, което отговаря за въображението, интуицията и креативността. Много хора използват само лявото полукълбо, което отговаря за рационалността и педантичността. Лявата половина от мозъка влиза в употреба ежедневно, но дясната половина често е подценявана. Тя, обаче, също е изключително важна и с нея може да се обработи информацията по друг начин.

През 30-те години на миналия век френският учен радиофизик Луи Тюрен е направил изследване, което е известно в днешни дни като линеала на Тюрен. Резултатите от това изследване са, че всяка човешка клетка, когато е в добро здравословно състояние излъчва вълна, чиято дължина е 8 м. При възникване на болест вибраторната честота на клетката се увеличава, което води до намаляване дължината на вълната. Когато едно лекарство има позитивен ефект върху човешкия организъм и спомага за възвръщането на доброто първоначално здравословно състояние, то след приема му дължината на вълната, която се излъчва от клетката отново трябва да бъде 8 м. В случай, че тя е по-малка, лекарството не е подходящо и не води до оздравяване на болния.

Този линеал изисква употребата на радиево трупче, което спомага за постигане на по-точни отговори. Физикалната радиестезия има целебно действие и е от жизнено значение за постигане на успешно лечение на хората. Доверете се на радиестезията и си подарете здраве и дълголетие.