Радиестезията е метод чрез който улавяме и измерваме вълните които всеки обект в живата и неживата природа приема и излъчва.Тя е позната още от дълбока древност. Древните египтяни са я използвали да определят най-добрите места за отглеждане на реколтата си, а в древен Китай за прогонване на зли сили.Радиестезия се е използвала и в древен Рим. По-късно католическата църква забранява използването на махалото. Възобновяване на интереса към радиестезията започва през  деветнадесети и двадесети век. Френският свещеник абат Мерме се прочул със способността си да използва махалото за намиране на вода, нефт,изчезнали хора в различни части на света. Днес махалото е най-често използвания инструмент от радиестезистите.

С негова помощ могат да се откриват подземни води , метали, вредни излъчвания, геопатогенни мрежи, да се прави енергийна медицинска диагностика на хора и животни, да се определя качеството на храни, напитки, билки, козметика, да се откриват изгубени и откраднати вещи, да се откриват изчезнали хора по карта,да се изследват възможностите за успех в различни начинания както и партньорски взаимоотношения.