Какво представляват геопатогенните зони, мрежи на Кюри, Хартман и др.?

Забелязвали ли сте, че има места, където не ви върви, места, където усещате своеобразна негативна енергия, чувствате се отпаднали, с лошо настроение и съзнанието ви бива обсебено от отрицателни мисли? Може би това е място, изпълнено с вредни излъчвания и е геопатогенна зона? Познато ли ви е това понятие „геопатогенна зона“? В случай, че за първи път го чувате или пък имате известни колебания относно етимологията и сферата на употреба на този фразеологизъм, в настоящата статия ще изясним това понятие за вас, скъпи читатели.
Геопатогенните зони са места, изпълнени с вредоносни излъчвания. Чрез тези зони нашата планета излъчва своята енергия, както и поема енергия от Вселената. Места, които имат подземни води са именно геопатогенни зони. Друг пример за такива места са рудниците, находищата на нефт, канализациите, метрото, сметищата и т.н. Геопатогенните зони могат да причиняват болести и да изпълват човек с чувство на умора и безпомощност. Особено негативно влияние имат тези зони върху хора с трайни увреждания, които се придвижват трудно. В случай на наличие на геопатогенна зона в дома е добре да се предприемат мерки за смяна на жилището и особено хората, които прекарват по-голямата част от денонощието си в дом с геопатогенни зони могат да се поемат вредните лъчения и да се разболеят. С цел хората да се справят с тези зони, те могат да прибягнат до панацеята в този случай, а тя е – геопатологията. Това е един от приоритетите на радиестезията. С помощта на геопатологията могат бързо и ефективно да бъдат открити геопатогенните зони, както на открит терен, така и в обществени и жилищни сгради. Геопатологията цели да защити хората, които са под влиянието на вредните лъчения на тези места. Доказано е, че голям процент от хората се разболяват от дадена болест не само, защото имат генетично предразположение към нея, но и защото са под влиянието на вредните лъчения, които се появяват в геопатогенните зони. За да се защитите от геопатогенните зони, можете да се обърнете към нас. Ние предлагаме специално за вас услугата да открием дали вие сте обект на излъчване на такива зони, дали във вашия дом има такива зони и можем да ви помогнем как да преодолеете проблема, в случай че бъде установено наличието на геопатогенни зони в мястото ви на живеене.
Геопатогенните зони биват няколко вида. Един от тях е мрежата на Хартман. Тази мрежа носи името на своя откривател – известният немски лекар Ернст Хартман. Той направил изследване с продължителност 40 години. Резултатите от неговите наблюдения били, че пациентите на точно определени легла в болницата нямали успех при своето лечение от известни болести, докато хората със същите заболявания, поставени на други болнични легла оздравявали бързо и успешно. Следователно е имало причина именно на тези легла хората да продължават да изпитват безсилие, отпадналост и безнадеждност. Немският лекар практикувал методите, използвани в радиестезията и така установил, че местата, където хората не успяват да оздравеят имат отрицателни излъчвания. Така била създадена мрежата на Хартман, където местата с негативно влияние върху хората са именно пресечните точки в мрежата. В случай на дълго и продължително стоене на място, което е пресечна точка в мрежата на Хартман, би довело до трайно увреждане на органите и до перманентна болест. Заради това, след като бъде установено, че се намираме или често обитаваме една от пресечните точки на тази мрежа, трябва до минимум да намалим престоя си там. Другият вид геопатогенни зони е мрежата на Кюри. За разлика от мрежата на Хартман, която е разположена навсякъде около нас в резултат на по-малкия периметър, пресечните точки при мрежата на Кюри са разположени една от друга на приблизително 6 м разстояние. И при тази мрежа пресечните точки излъчват отрицателни лъчения, които оказват негативно влияние на човешкия организъм.
В заключение по темата за геопатогенните зони можем да кажем, че това са зони, които предизвикват енергиен дисбаланс. Изключително важно е тези места да бъдат разпознати, за да се вземат необходимите мерки за превенция. Ние предлагаме тази услуга. Специално за вас ще отделим от своето време и енергия и обстойно ще проучим имате ли пряк досег с такива зони и ще ви дадем съвет какво да направите, за да се предпазите. Потърсете ни и ни се доверете! За нас е от изключителна важност да ви помогнем и ще се отзовем на всяко запитване.