Темата радиестезия вероятно до известна степен се счита енигматична за по-голямата част от българското население. За нея е писано доста, но като че ли въпросът с популярността на тази наука в българските земи е именно разковничето, което до този момент е било като своеобразна невидима бариера за опознаването на темата. Едно от основните неща, които обуславят това научно направление е, че то се диференцира на два основни дяла – физикална и ментална. В тази статия ще поставим акцент на менталната радиестезия. Тя се основава именно на силата на мисълта. За това говори и нейното име. От английски език произлиза думата менталност, което означава мисловност. Счита се, че този тип радиестезия е прилагана от десетилетия. Менталните радиестези създават в съзнанието и подсъзнанието си мисловен образ на това, което се търси, ако проблемът е свързан със загубена вещ. Необходимо е да се постигне максимална концентрация, за да се постигнат положителни резултати. С помощта на ментална радиестезия се намират изчезнали хора. Важен момент играе тук и процесът на визуализация. Необходимо е радиестезите да „видят“ и усетят вибрационната енергия, която излъчва търсения човек и с помощта на махало и топографска карта да се открият колкото се може повече възможности.
При радиестезията се работи с вилки, багети или махало. Принципно всеки би могъл да борави с тези неща и да постига по-бързо желаните резултати. Изключение правят хората, при които има наличие на вродено или придобито увреждане на малкия или на продълговатия мозък. Мястото, където се обработват вълните и сигналите, които са уловени чрез детекторите, е именно булбът в продълговатия мозък. Същевременно малкият мозък разпознава бързо регистрираните честоти.
Желателно е човек да се довери на услугите на ментални радиестезисти, когато желае да направи някаква кардинална промяна в живота си като закупуване на ново жилище, например. Добре е да се провери дали жилището се намира в зона, където се наблюдават вредни лъчения. Ако се установи такъв проблем, е добре човек да се откаже от покупката си, защото това може да се отрази негативно на неговото здраве впоследстие. Затова потърсете нашата помощ. Ние ви предлагаме консултации с опитни ментални радиестези, които ще ви помогнат да вземете правилното решение, ако сте пред дилема в даден аспект от живота си.