Постигането и поддържането на висока честота на вибрациите ни гарантира здрав, изобилен и пълноценен живот. Нашето енергийно поле е пряко свързано с нашите чувства и емоции.

Според редица изследвания вибрационното ниво на планетата ни (Шумановия резонанс) се е повишило няколко пъти в последните 20 години и расте в геометрична прогресия, което оказва влияние на мозъчната активност и изисква промяна на личните ни вибрации чрез високо ниво на осъзнаване, духовно израстване и трансформация. Затова и все по-често чуваме учени, ментори, квантови физици да говорят за  „Нова реалност“, „Нова парадигма“, „Нов свят“ и пр.

Помните ли формулата на Айнщайн {\displaystyle E=mc^{2}}, която доказва, че всичко имащо маса, има еквивалентно количество енергия и обратно, като тези фундаментални количества имат пряка зависимост едно от друго. А енергията си има съответна вибрация или честота на трептене.

Като всичко около нас и ние сме енергийна субстанция, която е съвкупност от микрочастици, молекули, клетки, органи, системи… Всяка една микрочастица вибрира със своя индивидуална честота и се свързва с всичко, създавайки енергийно поле. Това поле може да бъде силно или слабо в зависимост от редица фактори – околна среда, климат, начин на живот, навици, хранене и др., но основно от нашите мисли, чувства и емоционална принадлежност.

Учени и изследователи доказват как високата вибрация създава сложни и изящни картини, а ниската – се отразява в безформени фигури. Ние самите можем да разпознаем какво е енергийното ни състояние и как отделните чувства се отразяват на физическото ни тяло, жизнения ни тонус и цялостното ни житейско присъствие.

Направени тестове и изследвания доказват, че най-ниските вибрации са в диапазон от 0 до 2.7 Hz;
нисши – от 2,7 и до 9,7 Hz;
ниски – повече от 9,7 и до 26 Hz;
високи – повече от 26 и до 56 Hz;
висши – повече от 56 и до 115 Hz;
най-висши – повече от 115 и до 205 Hz;
Над 205 Hz – това са кристалните вибрации или вибрациите на новата, 6-та раса на планетата Земя.

Ниските честоти могат да бъдат разрушителни, когато дълго позволяваме да живеят в мислите и тялото ни. Вижте с каква честота са неприятните чувства, които задържаме и храним:
мъка – от 0,1 до 2 Hz
страх – от 0.2 до 2.2 Hz
обида – от 0.6 до 3.3 Hz
раздразнение – от 0.9 до 3.8 Hz
възмущение – от 0,6 до 1,9 Hz
избухливост – 0.9 Hz
изблик на ярост – 0.5 Hz
гняв – 1.4 Hz
горделивост – 0.8 Hz
гордост – 3.1 Hz
пренебрежение – 1.5 Hz
превъзходство – 1,9 Hz
съжаление  – 3 Hz.

Всички тези чувства понижават силно имунитета в човешкия организъм. Предвид факта, че едно чувство никога не е само, преливането им от едно в друго, увеличава скоростта, с която те въздействат в съответни органи и системи. И тук фактите са неоспорими – в основата на голяма част от болестите днес е неспособността ни да се справим с нискочестотните емоции. Ключът за изцеление е в придобиване на опитност да контролираме енергийния процес в тялото като резултат от нашите чувства, вярвания, нагласи и възприятия.

Можем да живеем на други честоти, осъзнавайки, че това върху, което се фокусираме, това храним, това засилваме, това излъчваме.  Познаваме усещането в тялото си, когато си позволим да изпитваме страх, завист, алчност, гняв и др. неприятни чувства. Всяко едно от тях води след себе си следващо и сякаш влизаме в центрофуга, която ни смила на всички нива докато започнем да усещаме тялото си безсилно и болезнено. Колкото по-дълго си позволим да останем в тези нискочестотни вибрации, толкова по-убедително предначертаваме безформената картина на своя живот.

Когато сме в състояние на вътрешен покой, радост и любов, цялото ни тяло е здраво и усещането ни към всичко е пълноценно и хармонично. Положителните чувства вибрират различно:
благодарност   – 45 Hz
съзнаване на любовта, че е добро, светло чувство и голяма сила, но пречупена през ума – 50 Hz
приемане на света такъв, какъвто е, без гняв, възмущение и други отрицателни емоции – 46 Hz
щедрост и толерантност – 95 Hz
сърдечна благодарност – 140 херца
единство с другите хора – 144 херца
състрадание – 150 херца
любов в сърцето – 150 херца
безусловна любов към всичко и всички – 205 херца

Предлагам Ви 10 Ключа за излизане от ниските вибрации:
1. Работете осъзнато с благодарствена молитва всеки ден – търсете, изразявайте, изписвайте благодарността във всеки един момент и към всичко, за което се сетите.
2. Молитвата „Отче наш“
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството,
и силата, и славата вовеки.
Амин.
3. Прощавайте си всеки ден! 
4. Дръжте здрава връзката с Природата.
5. Дишайте дълбоко и освобождавайте с издишване всички негативни чувства и мисли.
6. Медитирайте редовно. Можете да превърнете всяко едно ежедневно действие в медитация, ако бъдете съзнателно в него. Учете се от децата!
7. Правете йога, тай-чи, дао практики, танцувайте
8. Общувайте с хора, които усещате, че са на високи честоти.
9. Четете книги, развивайте се!
10. Служете на каузи, правете добро за другите.

Без съмнение твърдението, че „Ние създаваме своята реалност!“ е все по-валидно и животът ни го потвърждава ежедневно. Мелодията, която създаваме в себе си, е точно тази, която танцуваме в реалността. Нека да бъдем композитори на най-хармоничната и вдъхновяваща музика.  Да храним добрите мисли, да нарастват добрите чувства и да поддържаме висока енергията в тялото си, за да се радваме на свободата да бъдем, да се развиваме, да творим и създаваме, да служим и благоденстваме.

Нека Бог да пребъде чрез нас!

Автор: Марияна Стракова