Търсене и намиране на изгубени вещи, предмети, ценности, моторни превозни средства.

Ако от вашия дом е изчезнала скъпа семейна реликва, която вие дълго време търсите и все още не откривате чрез методите на радиестезията може да бъде намерена.
Кражбата е едно от опасните дейния, на които хората стават жертва. Понякога семейни ценности с висока материална и духовна стойност биват отнемани. Друг път неща, които не са с висока материална, но затова пък с достатъчно висока сантиментална стойност биват насилствено отнети. Хората тъжат за изгубените неща и това е нормално, защото всеки един предмет е олицетворение на някакъв спомен, на дадена случка или преживяване и чувството, че този предмет е отнет, е тягостно.


При наличието на такъв проблем, е добре да се допитаме до радиестези. Тук на помощ пак идва махалото. Важно е да му бъдат зададени умело формулирани въпроси, за да се постигне добиване на повече информация. Пострадалите хора, на които е отнета дадена вещ или множество вещи е добре да действат светкавично, защото откраднатото бързо сменя своето местонахождение, своят външен вид или собственици. Например една открадната кола може бързо да бъде пребоядисана, да й бъде подменен номера, да бъде препродадена зад граница и т.н. Възможните сценарии са безбройни. Затова е важно бързо да се допитаме до махалото, докато не е станало късно.
Добре е радиестезът да комбинира физикалната и менталната радиестезия, за да постигне повече успехи в издирването на вещите. Чрез ментална визуализация може да се разбере къде се намират вещите и чрез описанието на видяното място, да се открият откраднатите неща. Тази задача не е лека, но ако не се действа на момента, вероятността да бъдат намерени откраднатите неща се минимализира.
Друга е ситуацията с изгубените вещи в дома или навън. Там вероятността е по-голяма, защото никой умишлено не ги е отнел. Често се случва човек да не може да намери ценни неща в дома си. Понякога с цел да скрием дадени ценности от възможни крадци например при наше по-дълго отсъствие от дома, ние скриваме нещата от самите себе си. Затова в такава ситуация с допитване до махалото можем да намерим мястото, на което сме скрили нещата, а сме забравили.
При кражби, изгубвания на вещи или тяхното ненамиране радиестезията със своето средство махалото се явява своеобразна панацея при тези форсмажорни обстоятелства. Ако вие имате подобни проблеми, ви съветвам да се доверите на радиестезията, за да решите тези ситуации.