Имате ли възрастни близки с деменция или болест на Алцхаймер, при която често се наблюдава частична или цялостна загуба на паметта? Обикновено при тази болест хората се губят, защото не помнят адресите си на местоживеене. Затова е и изключително важно хора с подобни заболявания да бъдат винаги с придружител.
Имате ли случаи на изчезнали близки не само поради подобен тип заболявания, а и заради отвличания или други негативни обстоятелства? Налагало ли ви се е да тръпнете в очакване да разберете нещо за вашите близки и нестихваща болка, тъга и отчаяние да обладаят вашето сърце и да изпитвате безпомощност и уязвимост, незнаейки какво да сторите, за да ги откриете?


Има много случаи на изчезнали хора по целия свят. Причината може да е болест, неблагоприятно стечение на обстоятелствата, отвличане, изгубване на хора в мегаполис, изгубване на деца поради непознаване на дадено място и т.н. Причините за изчезването на малки деца и възрастни хора могат да бъдат от различно естество. Важното сега е да обърнем внимание на това как да се справим с подобна форсмажорна ситуация и как да реагираме адекватно и навреме, за да бъдем полезни на нашите близки, роднини или приятели.
Именно тук, на помощ, се появяват физикалната и менталната радиестезия. Менталната радиестезия използва махалото като източник на информация. То действа с помощта на предварително създадения ясен образ на мисловно ниво. Чрез задаване на въпроси по време на досега с махалото, се постигат желаните отговори и се научава информация за търсения от нас човек. Физикалната радиестезия е наука за вълните и тяхното вълново-резонансно откриване. При нея не се използва само махалото като основен източник на информация, но също така и вълномери, линеали, схеми, таблици и др.
Показателен е случаят с французина Жан-Луи Крозие, който се опитвал да открива изчезнали хора с помощта на махало. Той имал 40% успех като за успешно намиране на изчезнал човек се приема неговото местонахождение да не е по-далечно от половин километър. Този човек използвал снимка, на която било изобразено лицето на търсения човек, както и топографска карта. След като бил постиган положителен отговор, че изчезналия човек е жив с помощта на картата той установявал местонахождението му като първо се установявала страната, след това областта, общината и накрая града или селото.
От изключителна важност е да бъде взета снимка на издирваното лице, защото тя излъчва енергията на търсения човек и дава по този начин информация, която с помощта на махалото би могла да бъде разчетена. След като се извърши замерване по снимка, бързо може да се установи дали даденото лице е живо. При улавяне на жизнена вълна, това означава, че то е живо и че има надежда да бъде открито. Чрез радиестезичния вълномер се упражнява физикална радиестезия, но за да се открие конкретното място и да се убеди даденото лице да се завърне в пределите на родния си дом е необходима и ментална радиестезия, чер която да му се въздейства на мисловно ниво да се завърне. Това помага при случаи, когато хората сами са решили да напуснат мястото, където живеят. В случай на насилствено принуждаване на лицето да бъде на друго място помага методът визуализация, който пак е резултат от менталната радиестезия. Тогава радиестезът може да „види“ чрез силата на мисълта мястото, където се намира лицето и после да го опише и в резултат на получената информация да се опита да намери мястото.
Определено тези теми са екзистенциални и имат животоспасяващо действие. Това доказва, че радиестезията може да бъде от голяма полза за човечеството и да реши много форсмажорни ситуации.