Търсене на подпочвени води и определяне тяхното местоположение, дълбочина, количество и качество.

Още в дълбока древност е било важно намирането на подпочвени води. Това е било от изключително значение за развитието на земеделието в по-сухите зони, където не е имало наблизо река или друг водоем.
Един от успешните методи за откриване наличието и точното местоположение на подпочвените води е използването на махало. Чрез правилната му употреба бързо бива открита тяхната локация. Благодарение на махалото се изкопават кладенци за питейна вода на места, където има дефицит на водоеми и проблемът с недостига на вода е осезаем. В този случай махалото решава един важен екзистенциален проблем, свързан с физическото развитие на човечеството, а именно намиране на питейна вода. Научно е установено, че човек може да живее седмици без храна, но без вода само няколко дни. Обезводняването на организма води и до болести. Затова откриването на подпочвените води е жизненоважно.
Друга важна роля на махалото, свързана с подпочвените води е вярването, че където е тяхното разположение, това място е източник на вредни лъчения и зоната е определяна като геопатогенна зона. Установено е, че тези зони са изпълнени с негативна енергия и е неблагоприятно за човек да спи на такова място или да стои продължително време. Геопатогенните зони са места в дома, чиито зонови енергии е необходимо да бъдат отклонени с цел превенция и защита.


Затова ние, от сайта radiestesia-bg.eu, предлагаме услугата търсене и определяне на местоположението и разположението на подпочвените води с помощта на багети и махало.

По този начин ще бъдат преодолени и проблемите с геопатогенните зони и вредното им лъчение. Освен с махало, което е ключово средство при менталната радиестезия, може да бъде използвано и парче радий, което е характерен метод при физикалната радиестезия. Радият умело улавя наличието на подпочвените води. С помощта на тези подходи хората могат да живеят в по-благоприятна енергийна среда и да се радват на благоденствие и прилив на позитивна енергия.


Научно установено е, че човек може да издържи и месец без храна, но без вода едва няколко дни. Водата е жизненоважен компонент за човешкото оцеляване. Съгласно изследванията, направени от американския физиолог Д. Адолф максималната продължителност, в която организмът може да функционира без вода е едва 10 дни като е важно температурата на околната среда да не надхвърля 23 градуса, мястото да е влажно, да не се излиза на пряка слънчева светлина и да не се извършва активна физическа дейност – неща, водещи до загуба на вода от тялото. Неслучайно водата е считана и за по-ценна от златото в места като пустините, където тя е неоткриваема и шанса да се намери оазис е почти невъзможен. Определено за темата за водата могат да се кажат много неща и заради това е важно да се разбере по какъв начин тя би могла да бъде откривана.


Науката радиестезия активно се занимава и с намирането на вода, както и дали водата е качествена за пиене. За целта е необходима багета, с която да се замери разстоянието и да се открие мястото, където има наличие на вода. С помощта на багетата е възможно да се разкрие и какво максимално количество вода може да се добие за един час. В този случай подпочвените води се явяват своеобразна панацея за местата, където е характерно засушаването и липсата на естествени водоизточници в близост. Такъв район в България е Добруджа, където основно напояването и питейната вода се добиват от подпочвени води поради липсата на реки и други водоеми. Ние ви предлагаме услугата намиране на подпочвени води, които могат да бъдат въведени в експлоатация и по този начин да бъде решен проблема със засушаването. Същевременно след откриване на води под земната повърхност може да доведе до построяване на кладенец и така да се осигурява ежедневно питейна вода.


Въпросът за откриване на подпочвените води и определянето на тяхното местоположение, дълбочина, количество и качество е жизненоважен и може да е благоприятна предпоставка за развиването на дадено място, където първоначално е считано, че няма добри предпоставки за облагородяване.