Налагало ли ви се е някога да прибягвате до методите на радиестезията, за да откриете нещо изгубено или за да намерите някакви исторически артефакти или пък за да разкриете сложен, заплетен случай? Ако още не сте се възползвали от уникалните възможности, които предлага радиестезията, може би вече е време да не й обръщате гръб. Първото основно нещо при тази наука е, че тя се диференцира на два основни дяла – физикална и ментална. Физикалната използва излъчваните от телата вълни и се стреми да бъде, колкото се може по-близо до физическия характер на материята. Като основни средства тук се използват дървени трупчета или гилзи, пълни с кварцов пясък, талк или оризово брашно. Не е случайно, че трупчетата и гилзите са запълнени с такъв тип материя. Тя е подбрана така, че да има добра материална памет и да бъдат запазени за дълъг период от време статични импрегнираните чрез генератори вълни, които се характеризират с определена дължина.
В началото на XX-ти век физикалната радиестезия е придобила широка известност. Тя намира приложение в безброй области на човешкото познание и наука. Установено е, че тя е достатъчно универсално средство, оказващо съдействие при най-разнообразни проблематични ситуации. Необходимо е да се усвоят методите, подходите и средствата, за да се получат точни и бързи резултати. Едно от най-често използваните средства при радиестезията е махалото. Колкото по-силна интуиция има използващият го, толкова по-точни резултати се получават. Използват се също и метална багери-вилки с гъвкави рамене. Показателно средство във физикалната радиестезия е универсалният детектор с цел откриване на наличните радиестезични вълни. Съществуват както положителни, така и отрицателни хоризонтални вълни. Има наличие на вертикални положителни и отрицателни вълни. Откриват се ултравълни, инфравълни, както и радиомагнитни вълни. С помощта на багетите бързо и лесно се получават отговори на поставените въпроси. Багетата е мултифункционално средство, защото тя доказва наличието на дадената вълна. Тя е идеална за работа на открито, когато се търси наличие на вода например. Ако трябва да се направи сравнителна характеристика между багетата и махалото, може да се стигне до извода, че при работа с махалото може да се ползва в допълнение и топографска карта или план, докато при багетата са ангажирани и двете ръце на търсещия човек. Заради този недостатък на багетата за предпочитане е употребата на махало.
Физикалната радиестезия помага при много форсмажорни обстоятелства. Ако и вие имате нужда от помощ, моля ви не се притеснявайте да се свържете с нас. Ние ще откликнем и ще се опитаме максимално да ви съдействаме в постигането на желаната цел и при търсенето на необходимата информация.