Добре дошли в сайта на Асоциация Радиестезия.

Асоциация Радиестезия е организация, която се стреми да популяризира утвърдените радиестезични методи сред обществото както и да разработва нови радиестезични методи.Целта на нашата организация е да се предизвика обществен интерес върху радиестезията и все по-вече хора да усетят нейните възможности и ползи.Друга наша цел е насърчаване на по-вече хора да използват методите на радиестезията.


Задачи на нашата асоциация:
  -да свързва радиестезисти, които да обменят опит
  -да помага на начинаещите да навлизат в радиестезията
  -да усъвършенства практиката на научната физикална радиестезия по методите на Луи Тюрен
  -да запознае нашето общество със съществуването и вредното въздействие на геопатогенните зони

 

Радиестезията е метод чрез който улавяме и измерваме вълните които всеки обект в живата и неживата природа приема и излъчва.Тя е позната още от дълбока древност. Древните египтяни са я използвали да определят най-добрите места за отглеждане на реколтата си, а в древен Китай за прогонване на зли сили.Радиестезия се е използвала и в древен Рим. По-късно католическата църква забранява използването на махалото. Възобновяване на интереса към радиестезията започва през  деветнадесети и двадесети век. Френският свещеник абат Мерме се прочул със способността си да използва махалото за намиране на вода, нефт,изчезнали хора в различни части на света. Днес махалото е най-често използвания инструмент от радиестезистите.

Махалото представлява малка тежест закачена на конец или верижка.Когато задаваме въпрос то се завърта в определена посока ,като отговорите които получаваме идват чрез нашата интуиция.Почти всичко закачено на конец може да бъде използвано като махало-брачна халка, гайка, кламер. Най-добре е обаче да се използва специален инструмент единствено за радиестезия.Срещат се много видове махала,с най-различни форми и размери. Могат да бъдат изработени от кристали, дуралуминий, дърво и др. Махалото е един полезен инструмент и може да помогне при вземане на трудни решения, получаване на отговори на много и различни въпроси.
Основен принцип на радиестезията е, че всички тела излъчват вълни, които се разпространяват върху други вълни.

С напредване на науката хората започнали да използват радиовълни, вълни от инфрачервения и ултравиолетовия спектър.Така в процеса на еволюция радиестезията разработва и усъвършенства методи за детекция на вълни излъчвани от човешките същества, неживите предмети и др.Тези вълни се използват в различни случаи както следва :
      -диагностика на заболявания
       -определяне и уточняване на медицински диагнози поставени от консервативната медицина
       -определяне на най-подходящото лекарство от няколко възможни за даден човек

Освен за гореспоменатите диагностични и фармакологични нужди радиестезията би могла да бъде в помощ на човека в много области:

Налагало ли ви се е някога да прибягвате до методите на радиестезията, за да откриете нещо изгубено или за да намерите някакви исторически артефакти или пък за да разкриете сложен, заплетен случай? Ако още не сте се възползвали от уникалните възможности, които предлага радиестезията, може би вече е време да не й обръщате гръб. Първото основно нещо при тази наука е, че тя се диференцира на два основни дяла – физикална и ментална. Физикалната използва излъчваните от телата вълни и се стреми да бъде, колкото се може по-близо до физическия характер на материята. Като основни средства тук се използват дървени трупчета или гилзи, пълни с кварцов пясък, талк или оризово брашно. Не е случайно, че трупчетата и гилзите са запълнени с такъв тип материя. Тя е подбрана така, че да има добра материална памет и да бъдат запазени за дълъг период от време статични импрегнираните чрез генератори вълни, които се характеризират с определена дължина.
В началото на XX-ти век физикалната радиестезия е придобила широка известност. Тя намира приложение в безброй области на човешкото познание и наука. Установено е, че тя е достатъчно универсално средство, оказващо съдействие при най-разнообразни проблематични ситуации. Необходимо е да се усвоят методите, подходите и средствата, за да се получат точни и бързи резултати. Едно от най-често използваните средства при радиестезията е махалото. Колкото по-силна интуиция има използващият го, толкова по-точни резултати се получават. Използват се също и метална багери-вилки с гъвкави рамене. Показателно средство във физикалната радиестезия е универсалният детектор с цел откриване на наличните радиестезични вълни. Съществуват както положителни, така и отрицателни хоризонтални вълни. Има наличие на вертикални положителни и отрицателни вълни. Откриват се ултравълни, инфравълни, както и радиомагнитни вълни. С помощта на багетите бързо и лесно се получават отговори на поставените въпроси. Багетата е мултифункционално средство, защото тя доказва наличието на дадената вълна. Тя е идеална за работа на открито, когато се търси наличие на вода например. Ако трябва да се направи сравнителна характеристика между багетата и махалото, може да се стигне до извода, че при работа с махалото може да се ползва в допълнение и топографска карта или план, докато при багетата са ангажирани и двете ръце на търсещия човек. Заради този недостатък на багетата за предпочитане е употребата на махало.
Физикалната радиестезия помага при много форсмажорни обстоятелства. Ако и вие имате нужда от помощ, моля ви не се притеснявайте да се свържете с нас. Ние ще откликнем и ще се опитаме максимално да ви съдействаме в постигането на желаната цел и при търсенето на необходимата информация.