Добре дошли в сайта на Асоциация Радиестезия.

Асоциация Радиестезия е организация, която се стреми да популяризира утвърдените радиестезични методи сред обществото както и да разработва нови радиестезични методи.Целта на нашата организация е да се предизвика обществен интерес върху радиестезията и все по-вече хора да усетят нейните възможности и ползи.Друга наша цел е насърчаване на по-вече хора да използват методите на радиестезията.


Задачи на нашата асоциация:
  -да свързва радиестезисти, които да обменят опит
  -да помага на начинаещите да навлизат в радиестезията
  -да усъвършенства практиката на научната физикална радиестезия по методите на Луи Тюрен
  -да запознае нашето общество със съществуването и вредното въздействие на геопатогенните зони